Osnovno zdravstveno zavarovanje v večini primerov krije le del stroškov zdravstvenih storitev, ostalo pa je potrebno (drago) doplačati. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje vam krije riziko do polne vrednosti zdravstvenih in z njim povezanih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti.

Takoj ko izgubite status dijaka, študenta, se prvič zaposlite ali ob koncu šolskega leta, v katerem dopolnite 26 let, postanete zavezanec za doplačila. To pomeni, da se lahko visokim zdravstvenim stroškom izognete le s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno vsem, ki imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. Premijo za zavarovanje lahko plačujete mesečno, četrtletno, polletno ali letno. Za vsako polno leto, ko dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni bilo sklenjeno zavarovalnica obračuna penale oz pribitek na premijo, ki velja do izteka zavarovanja.

Kaj krije dodatno zdravstveno zavarovanje?

1.
Izpolnite formular

Iz naše spletne strani si prenesite formular in ga ustrezno izpolnite. Informacije nam bodo pomagale pri pripravi ponudbe.

2.
Pošljete ga na naš e-mail

Formular pošljite na naš elektronski naslov info@finisa.si, da lahko pričnemo z primerjalno analizo zavarovanj na trgu.

3.
Priprava ponudbe

Za vas pripravimo najbolj ustrezno in ugodno ponudbo, ki ima najboljša kritja za večjo varnost ter finančni prihranek.

In poskrbite za svoje dragoceno zdravje brez dodatnih stroškov.

ZAUPAJO NAM TUDI

Več kot 20 let delovnih izkušenj, več kot 10,000 zadovoljnih strank in še več sklenjenih zavarovanj. Za vas poiščemo najnižjo zavarovalno premijo z najboljšimi kritji na trgu.

Stopite v kontakt

Posvetujte se z nami preko telefona. Na telefonsko številko 01 5468 400 nas lahko pokličete med 9.00 in 16.00 uro.